Pizza Tunisienne
Tomates, mozzarella fresca, merguez.