Pizza Thon
Tomates, mozzarella fresca, thon, oignons.